Приказка за огъня

Героите на тази приказка за примитивни човеци, не е много сигурно дали са Хомо Еректус или Хомо Сапиенс, затова няма да казваме кога се е случила, а ще започне класически... Имало едно време. И така...