Отворено писмо за колективната вина

Разпратих това писмо до всички основни медии. Не очаквам и не търся никаква конкретна реакция. Смятам обаче, че като гражданин на България и като личност имам право на отговор, когато са засегнати интересите ми.