Букурещ и нищо повече

Както вие не знаете, ние ходихме тия дни в Румъния с цел опознаване на съседите. Дружбата между народите, както установихме, се крепи главно на леи (лева/евро), което не е особено оригинално наблюдение.