Майкрософт съветва

(кликнете върху изображението, за да го видите в пълен размер)

Microsoft Query 97 е странно животно. Той вероятно е създаден с единствената цел да създава непредвидени проблеми, които да се решеват по напълно неочаквани, дори понякога шамански методи. Ето един от тях, препоръчан в http://support.microsoft.com. Предварително се извинявам за допуснати неточности в превода.

Проблем:  Data Not Returned from Query Using ORACLE Data Source.
Заявката не връща данни ако се използва ORACLE Data Source.

Един от препоръчаните методи за справяне с този проблем е:

Method 2: Move Your Mouse Pointer

If you move your mouse pointer continuously while the data is being returned to Microsoft Excel, the query may not fail. Do not stop moving the mouse until all the data has been returned to Microsoft Excel.

NOTE: Depending on your query, it may take several minutes to return the results of your query to the worksheet.

Метод 2: Местете мишката.

Ако местите мишката постоянно, докато се връща отговор към Microsoft Excel, запитването може би няма да увисне. Не преставайте да местите мишката, докато цялата информация не бъде получена в Microsoft Excel.

Забележка: В зависимост от запитването, получаването на информацията може да отнеме няколко минути.

Забележително!!!

Коментари