Common sense тест (по Marfa)

Не знам дали съм ви казвала или не съм ви казвала, но аз съм непоправим десен либертарианец. Вярвам, че всеки е свободен да бъде какъвто си иска, стига това да не накърнява правото на другите за същото. В това определение се включва и правото на всеки индивид да е толкова тъп колкото си иска, дори това да ви пречи да решите дали е Homo Sapiens или Taxus Baccata.

Първомайска манифестация на Taxus Baccata

Но понякога моите широки възгледи и овнешко безразличие към чуждите привички биват разклатени от някои горди едноклетъчни в човешки образ (ах този Чернобил).

За мой ужас тези организми имат право за гласуват, да карат кола и дори да ходят на кино. На това несъмнено трябва да се сложи точка, трябва да се създаде тест, с който да се определя дали даден организъм е достатъчно напреднал в интелектуално отношение, за да бъде наречен човек и съответно да има човешки права. В блога на Marfa попаднах точно на един такъв проекто-тест, позволявам си да го пусна без нейното знание и съгласие, за което ви позволявам да ме хулите и псувате:

1. Как се казвате?

а) Да
б) Не
в) Нямам мнение
г) …………………………………………………………………………………………………………..

2. Колко са буквите в българската азбука?

а) В българската азбука няма букви
б) Да
в) Не
г) 30
д) Кирилица

3. Смятате ли, че доматите с ДНК са вредни?

а) Да
б) Не
в) Нямам мнение
г) Друго (напишете)
………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

4. Какво причинява глутенът на бебета?

а) Глутенът за бебетата е като ДНК-то за доматите и другите земноводни!
б) Не знам
в) Да
г) Не
д) Разболява ги от целиакия
е) Ако не страдат от целиакия, глутенът не им причинява нищо
ж) По-вреден е от ваксините

5. Какво ви е мнението за задължителната ваксинация срещу болести като полиомиелит, коклюш и пр.?

а) Да
б) Не
в) Никога
г) Нямам мнение
д) По-скоро подкрепям
е) Подкрепям напълно
ж) По-скоро не подкрепям
з) Категорично не подкрепям
и) Ваксините причиняват аутизъм!
й) Друго (напишете)

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

6. Кой според вас е виновен за сегашното състояние на България?

а) Да
б) Не
в) Костов
г) Планът Ран-Ът, еврейте и илюминатите
д) Не е вярно
е) Друго (напишете)

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

7. Кое е правилното? (Оградете верния отговор)

Не знам или Незнам
Кайсии, Каисий или Кайсий
Много полицай или Много полицаи
Децата, който играят или Децата, които играят

 

 

Коментари