Приказка за огъня

Героите на тази приказка за примитивни човеци, не е много сигурно дали са Хомо Еректус или Хомо Сапиенс, затова няма да казваме кога се е случила, а ще започне класически... Имало едно време. И така...

Смешка в бяло, зелено, червено

Чувството наречено патриотизъм по своята същност е изключително лично преживяване, затова разновидностите са колкото човеците. Маймунките, понеже си нямат разум, се водят по нечие чуждо чувство – за да не се бърка с оригинала, му казват национализъм. Ние тук за такива отклонения не говорим.