Homo Sapiens Djumaikus

Този текст е посветен на всички знайни и незнайни жители на Благоевград и околните села. Той ще бъде от особено […]

Пернишки етюди

Никой не може да ви разкаже за Пeрник. Пeрник може само да се усети, обикновено болезнено, защото Перник е КОРАВ, […]